سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش پاکدل – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان
فرهاد اسمعیل قدسی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق، فیلم های اکسید روی با روش غوطه وری سل-ژل روی زیر لایه های شیشه ای انباشته شدند. فیلم ها در دماهای مختلف ۱۷۵ تا ۲۵۰درجه سانتیگراد و یک نمونه با قرار گرفتن در معرض تابش IR خشک شدند. سپس فیلم ها در ۵۰۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات باز پخت قرار گرفتند. تاثیر دمای خشک سازی بر خواص ساختاری اپتیکی فیلم ها مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج XRD نشان می دهد که دمای خشک سازی بر جهت گیری بلوری در امتداد صفحه ( ۰۰۲ ) تاثیر می گذارد..طیف UV-Vis اندازه گیری شد. خواص اپتیکی ( ضریب شکست ، ضریب خاموشی، گاف نواری) و ضخامت نمونه ها از روش بهینه سازی نامقید ( PUMA) محاسبه گردید اندازه گیری های اپتیکی نشان داد که شفافیت فیلم ها بین% ۸۵-۸۰ ، ضخامت فیلم ها در محدوده ۱۳۰-۹۲ nm و انرژی گاف نواری بین ۳٫۳۲ تا ۳٫۸eV تغییر می یابد.