سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ستار درگاهی ملکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دیواندری –
یوسف خرازی –

چکیده:

چدن نشکن یکی از آلیازهای جدید صنعتی است که کمتر از یک قرن از شروع معرفی آن به صنعت ریخته گری می گذرد. تلاش های فراوانی، از همان ابتدا، برای بهبود خواص و روش های تولید آن، هم از نظر تئوریکی و هم از نظر تکنیکی شروع شد. یکی از این روش ها افزودن مواد منیزیم دار به مذاب چدن در داخل قالب (روش in-mold) است که به علت یازده بیشتر مواد منیزیم دار، کوتاه بودن فاصله زمانی عملیات کروی کردن، آسان بوده روش تولید از نظر تکنیک و کنترل فرایند و … در صنعت خودرو سازی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این تحقیق تغییرات ساختار و خواص مکانیکی در چدن نشکن تولید شده به روش افزودن منیزیم در راهگاه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این مساله تاثیر عواملی از قبیل دمای ذوب ریزی و سرعت سرد کردن (تاثیر سطح مقطع) مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است. با افزایش سرعت سرد کردن (کاهش سطح مقطع) سختی افزایش پیدا می کند، همچنین نشان داده شده است دمای بار ریزی بر روی شاخص کیفیت (QI) تاثیر گذار بوده و در شرایطی به مقدار ماکزیمم خود می رسد.