سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مسیحیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سید روح اله روانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جواد رجبی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احمد رحیمی – کارشناس ارشد فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

رفتار کارسختی فولاد آلیاژی AlSl 4340 به کمک تکنیک دیلانومتری بر اساس تعیین ضریب کارسختی و بررسی تاثیر نرخ کرنش و دمای تغییر فرم بر آن تحلیل گردیده است. نمونه های دیلانومتری بروش استاندارد تحت سیکلهای دیلانومتری تحت نرخ کرنشهای ۰/۰۰۱، ۰/۱، ۰/۵ و ۱ در دماهای ۹۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد تحت کرنش ۰/۹ قرار گرفتند. منطقه مومسانی از دیاگرام تنش – کرنش بر اساس تعیین نقطه تسلیم قراردادی و نقطه شروع تبلور مجدد استخراج گردید. بروش نرم افزاری معادله مشخصه ریاضی منحنی های استخراج شده بهمراه ضریب کارسختی برای هر حالت تعیین گردید. در نهایت تاثیر دمای تغییر فرم و نرخ کرنش بر ضریب کارسختی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به طور کلی با افزایش نرخ کرنش و دمای کار گرم ضریب کارسختی کاهش می یابد.