سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان محمدی زهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد ء دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جایگزینی گروه های هیدروکسل با یون فلوئر در ساختار هیدروکسی آپاتیت منجر به شکل گیری ترکیب جدیدی به نام فلوئر آپاتیت میشود که نسبت به پودر هیدروکسی آپاتیت خالص در محیط بیولوژیکی بدن دارای مزایایی چون تشکیل سزیعتر لایه آپاتیت جذب بهتر پروتئین وسلولهای استخوان ساز بر سطح و پایداری حرارتی بالاتر است.در این پژوهش نانو ذرات فلوئر آپاتیت به روش سل-ژل تهیه شد.اثر دمای عملیات حرارتی بر ترکیب میزان بلوری شدن و اندازه دانه نانو پودر تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.مشخصه یابی نانو پودر تولیدی به وسیله آزمونهای پراش اشعه ایکس میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری آزمون طیف سنجی مادون قرمز و آنالیز حرارتی صورت پذیرفت.نتایج نشان داد که نانو پودر فلوئر آپاتیت با درصد بلوری شدن ۶۰ تا ۷۰ درصد و اندازه دانه در محدوده ۲۵ تا ۳۰ نانومتر در گستره عملیات حرارتی ۶۰۰تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد به دست آمد .پودر مذکور در مقایسه با نتایج سایر پژوهش ها نسبت به هیدروکسی آپاتیت خالص دارای پایداری حرارتی بالاتری بود که نشان میدهد این پودر میتواند جایگزین مناسبی برای هیدروکسی آپاتیت در مصارف پاشش پلاسمایی باشد.