سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد زاده ختمی مآب – فارغ التحصیل کارشناسی گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده فنی دانش
حسن فرهنگی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
جعفر راثی زاده غنی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
عبادالله رضایی – فارغ التحصیل کارشناسی گروه مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده فنی دانش

چکیده:

در این تحقیق اثر عملیات حرارتی بین بحرانی بر ریز ساختار فولاد حاوی Si و Cr مورد استفاده در ساخت قطعات خودرو و صنایع نظامی در مقایسه با عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر مرسوم مورد بررسی قرار گرفته است . سیکلهای عملیات حرارتی بررسی شده شامل عملیات حرارتی کوئنچ تمپر مرسوم، عملیات حرارتی بین بحرانی، عملیات حرارتی بین بحرانی منفرد و متوالی می باشد . در این پژوهش بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری دماهای بحرانی ) Ac3 و ) Ac1 توسط روش دیلاتومتری، دمای عملیات حرارتی بین بحرانی در محدوده ۷۸۰ الی C ْ ۷۹۰ انتخاب شده است . سپس بررسی ریز ساختاری نمونه های مختلف با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام گردیده و درصد هریک از فازهای موجود با استفاده از تحلیلگر تصویری به صورت کمی مشخص شده است . در نهایت نتایج به دست آمده در تجزیه و تحلیل رفتار مکانیکی فولادهای مزبور در تست ضربه مورد استفاده قرار گرفته است .