سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی جوهری فرد – مدیر عامل شرکت مارتک کانادا
حسن نصیریان – مدیر عامل شرکت آسفالت نمونه

چکیده:

غیر یکنواخت بودن دمای مخلوطهای آسفالت گرمی که در سطح راه پخش می شوند. یکی از عوامل موثر در غیر یکنواخت شدن درصد تراکم نسبی لایه های آسفالتی روسازی راهها می باشد. مطالعات انجام شده نشان داده است که درجه حرارت مخلوطهای آسفالتی پس از پخش فینشر در تمامی نقاط سطح راه یکسان نیست و در برخی موارد اختلاف دمای دو نقطه مجاور به بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد می رسد. به همین دلیل درصد تراکم نسبی لایه های آسفالتی در تمامی نقاط آنها یکسان نیست. در این مقاله تاثیر غیر یکنواخت بودن دمای مخلوطآسفالتی پخش شده در سطح راه بر درصد تراکم نسبی لایه رویه آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن در این مقاله اثر پارامترهای مختلف نظیر درجه حرارت تولید آسفالت در کارخانه، مدت زمان حمل آسفالت، درجه حرارت پخش مخلوط، درجه حرارت در مرحله اول تراکم، دمای محیط و دمای سطح راه در غیر یکنواخت شدن دمای مخلوط آسفالتی پخش شده در سطح راه بررسی شده است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داده است که پوسته سرد آسفالتی که در هنگام حمل آسفالت در کامیون تشکیل می شود عامل اصلی غیر یکنواخت شدن دمای مخلوط آسفالتی پخش شده در سطح راه است که منجر به غیر یکنواخت شدن درصد تراکم لایه آسفالتی می شود.