سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر کمرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، ، دانشگاه صنعتی نوشیروان
امین کلاه دوز – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی باب
سلمان نوروزی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

شکل دهی آلیاژها از طریق فرآیندهای حالت نیمه جامد به دلیل مزایای خاص آن، مورد توجه صنایع مختلف قرار گرفته است. در این فرآیندها با اعمال تنش برشی به آلیاژ در حین انجماد باعث کروی شدن ذرات جامد و اصلاح ریزساختار وخواص مکانیکی قطعه تولیدی می گردد. فرآیند ریخته گری با همزن مکانیکی یکی از روشهای شکل دهی نیمه جامداست که برای تولید قطعات ریختگی با ساختار کروی ار آلیاژها با نقطه ذوب پایین همانند آلیاژهای آلومینیم روش مناسبی است. در تحقیق حاضر تاثیر دمای قالب و عملیات گرمایش مجدد بر ریزساختار و مقدار سختی آلیاژ آلومینیوم A360 مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای قالب از ۲۵ به ۳۰۰ درجه ریزساختار مطلوب تری حاصل شد. همچنین مشخص شد که عملیات گرمایش مجدد دارای اثر قوی در بهبود ریزساختار دارد بطوریکه با نگهداری به مدت ۱۰min در دمای ۵۸۰ درجه موجب افزایش سختی نمونه ها از ۸۳/۵HB درحالت ریختگی در قالب ۲۵ درجه سانتی گراد به ۸۹/۷HB بعد از گرمایش مجدد شده است. دلیل آن فراهم شدن امکان اصلاح ریز ساختار از نظر اندازه و توزیع فاز α-Al اولیه و نیز پیکربندی و توزیع مناس بتر ذرات سیلیسم و فاز α-Al ثانویه می باشد.