سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
صادق میرزامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

چکیده:

آلیاژهای γ-TiAl به دلیل حفظ استحکام در دمای بالا و نسبت استحکام به وزن بالا جهت کاربرد در قسمتهای داغ پره های توربین گازی و هوایی در دهه های اخیر مطرح گردیده است.یکی از مهمترین محدودیت های استفاده از این آلیاژها مقاومت به اکسیداسیون پایین است.پوششهای آلومینا یودی نفوذی یکی از انواع پوشش های مطرح در دمای بالا میباشد که جهت افزایش مقاومت به اکسیداسیون برروی آلیاژهای γ-TiAl مورد استفاده قرار گرفته است.دراین تحقیق ضمن بررسی پارمتر دمای پوشش دهی بر ریزساختار پوشش آلومینایدی تشکیل شده برروی آلیاژ γ-TiAl شرایط بهینه پوشش دهی لز نقطه نظر دمای پوشش دهی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که دمای بهینه حدود ۹۰۰-۹۵۰ درجه و زمان بهینه ۵-۶ ساعت میباشد.