سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی عباسی – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد، گروه فیزیک دانشگاه ارو
جواد تقی پور – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد، گروه فیزیک دانشگاه ارو
حسن صدقی – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد، گروه فیزیک دانشگاه ارو

چکیده:

در این کار نمونه های ابررسانای Bi1.66Pb.34Sr2Ca1.8Mg2Cu3Oy در دماهای کلوخه سازی متفاوت توسط روش واکنش حالت جامد ساخته شدند. و مقاومت الکتریکی حالت نرمال، دمای گذار Tc و الگوهای پراش اشعه X برای این نمونه ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. الگوهای پراش نشان دادند که با افزایش دمای کلوخه سازی مقدار فاز ۲۲۱۲ کاهش می یابد. همچنین با افزایش دمای کلوخه سازی مقاومت حالت نرمال کاهش یافته و دمای گذار نمونه های ابررسانا افزایش می یابند.