سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن یارقلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
مهدی برقعی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

صنایع غذایی، نفت و پتروشیمی، صنایع نظامی و کشتارگاههای دام و طیور، از صنایع پر مصرف آب بوده و فاضلابی با غلظت آمونیاک بالا تولید می کنند که قابل تصفیه در سیستم های رایج نیستند. با توجه به رشد سریع این صنایع و اثرات سوء ناشی از ورود پساب آنها به محیط زیست، ضرورت استفاده از روشهایی با هزینه کم و راندمان بالا احساس می شود. نیتریفیکاسیون مرحله اول و مهم ترین مرحله حذف بیولوژی ترکیبات آمونیاکی بوده که قابل اجرا در سیستم های بیوفیلمی است. این سیستمها به ویژه راکتورهای RBCp با نیاز به حداقل زمین و انرژی ، راهبری ساده، عدم نیاز به هوادهی و برگشت لجن، نسبت به سایر روشها اولویت دارند. با توجه به حساسیت سیستم های RBCp به دما و بار هیدرولیکی و اختلاف دمائی موجود در سطحکشور آزمون راکتور RBCpدر شرایط دمائی و بار هیدرولیکی مختلف ضروری می باشد. در این تحقیق با ساخت سیستم RBCp در مقیاس آزمایشگاهی ، آنرا با فاضلاب سنتیک با ترکیبی مشابه با فاضلابهای صنعتی راه اندازی کرده و به بررسی اثر دما و بار هیدرولیکی در عملکرد آن پرداخته شد. نتایج نشان داد در محدوده دمایی ۱۲/۵ الی ۲۲/۵ درجه سانتیگراد میزان نیتریفیکاسیون افزایش سریعی داشته ولی از ۲۲/۵ الی ۳۲/۵ درجه سانتیگراد افزایش ناچیز است. همچنین مشاهده شد با افزایش بار هیدرولیکی راندمان نیتریفیکاسیون کاهش می یابد.