سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منیژه ولی بیگی – مرکز تحقیقات ریختهگری دانشگاه علم و صنعت ایران
یحیی محمودخانی –
محمدعلی بوترابی –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر دما و زمان استنیته کردن بر خواص مکانیکی چدنهای نشکن غیرالیاژی ADI مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور نمونه های کشش و سختی تهیه شد و عملیات استمپرینگ در ۱۸ سیکل متفاوت انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده بیانگر ان است که در دمای استمپرینگ ۳۷۵ درجه سانتیگراد با افزایش دمایاستنیته کردن در محدوده ۸۶۰ ت ا ۹۴۰ درجه سانتی گراد مقادیر سختی، استحکام تسلیم، استحکام کششی، و درصد ازدیار طول کاهش می یابد. با کاهش دمای استمپرینگ به ۲۷۵ درجه سانتی گراد رفتار چدن تغییر کرده به نحوی که با افزایش دمای استنیته کردن در همان محدوده مقادیر سختی و استحکام تسلیم کاهش یافته مقادیر استحکام کششی بدون تغییر مانده و میزان درصد ازدیاد طول افزایش مییابد همچنین تغییر زمان استنیته کردن از ۰/۵ ساعت به ۱ یا ۲ ساعت در محدوده دمایی یاد شده سبب بروز تغییرات در خواص کششی و سختی در دمای استمپرینگ ۲۷۵ و ۳۷۵ درجه سانت یگراد نشده است.