سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش پاکدل – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه گیلان
فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه گیلان
محمد یونسی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ، آمل

چکیده:

در این پژوهش فیلم های نازک اکسید روی با روش غوطه وری سل – ژل تهیه شده است تاثیر دما و زمان عملیات بازپخت را بر ویژگی های اپتیکی و ساختاری این فیلم ها مورد بررسی قرار دادیم از طیف عبوری تجربی فیلم ها و با استفاده از روش بهینه سازی نامقید ثوابت اپتیکی و ضخامت بدست آمد مقایسه این نتایج با طرح پراش فیلم ها نشان می دهدبا افزایش دمای بازپخت و شدت قله های پراش شدت طیف عبوری و ضخامت فیلم ها کاسته شده ضریب شکست و ضریب خاموشی فیلم ها افزایش یافته و گاف نواری کاهش می یابد . همچنین با افزایش زمان پخت . دانه ها در راستاهای دیگر رشد کرده و چگالی پکیدگی . ضریب شکست و ضریب خاموشی افزایش و گاف نواری اپتیکی کاهش می یابد