سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید پور محمدی – واحد عملیات حرارتی شرکت چرخشگر تبریز
کریم قادری –

چکیده:

باز پخت فولاد ها یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل عملیات حرارتی فولادها جهت دستیابی به خواص فیزیکی-مکانیکی مطلوب می باشد. به همین دلیل جهت انجام یک فرآیند بازپخت مناسب شناخت پارامترهای موثر بر پخت و خواص فیزیکی – مکانیکی متاثر از این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف اصلی این تحقیقی بررسی اثرات تغییرات دما و زمان بازپخت بر سختی و عمق نفوذ سختی جهت دسترسی به سختی سطح ۶۰-۵۶ راکول سی و عمق نفوذ ۰٫۷-۰٫۴ در فولاد۱۵CrMo5 می باشد که در سیستم فرمان خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا عملیات بازپخت در دماهای ۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰،۳۰۰و ۳۵۰ درجه سانتیگراد و مدت زمانهای ۱،۲،۳،۵ و ۷ ساعت بر روی قطعات صورت گرفت. نتایج بیانگر این است که با افزایش دما سختی و عمق نفوذ کاهش می سابد و با افزایش مدت زمان بازپخت سختی و عمق نفوذ ابتدا کاهش بیشتری می یابد ولی در زمانهای بیشتر کاهش کمتری نشان می دهد و تقریبا ثابت می گردد. همچنین بهترین سیکل بازپخت جهت حصول سختی سطح و عمق تفوذ مورد نظر، باز پخت به مدت ۲ ساعت در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد انتخاب گردید که از نظر اقتصادی نیز مقرن به صرفه می باشد