سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد تهران – ایران
علی اکبر ژام – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد تهران – ایران

چکیده:

بیشترین میزان خوردگی در کنداسورها مربوط به لوله های آن می باشد . این لوله ها از یک طرف با آب خنک کننده و از طرف دیگر با بخار و چگالیده مجاور هستند . بر اثر تماس مستقیم آب محتوی یون های خورنده و ذرات غیر محلول با جداره لوله ها، شرایط لازم برای ایجاد انواع مختلف خوردگی در سمت آب مهیا می گردد . در جداره خارجی لوله نیز بخار در تماس با لوله بوده و تحت شرایط مختلف باعث خوردگی سمت بخار می شود . [۱]
خوردگی سمت آب لوله های کندانسور از مشکلات عمده یک واحد نیروگاهی است چرا که سوراخ شدن این لوله ها بدلیل خوردگی، م وجب نشت آب خنک کننده از داخل لوله ها بدرون فاز بخار می شود و تجهیزات دیگر واحد نیروگاهی از قبیل بویلر و توربین را با مشکل مواجه می سازد بدین ترتیب بواسطه آلوده شدن چگالیده و بخار درون سیکل، خسارات شدیدی به بویلر و توربین های نیروگاه وارد می شود . [۲]
رفتار خوردگی آلیاژهای بکار رفته در لوله های کندانسور متأثر از ترکیب آلیاژ و شرایط محیطی اعم از دما، سرعت، میزان اکسیژن حل شده و ترکیب آب خنک کن می باشد و بر این اساس انواع مختلف خوردگی در لوله ها و بخصوص روی زدایی در آلیاژهای برنجی می تواند اتفاق بیفتد . [۱-۳]
در سیستم های کندانسور یکبار گذر، خوردگی یکنواخت آلیاژهای بکار رفته در لوله های کندانسور بسیار مهم بوده و انتخاب آلیاژ مناسب ، نقش تعیین کننده ای در کاهش خوردگی لوله ها وجلوگیری از عواقب ناشی از آن دارد در حالیکه در سیستم های کندانسور بسته، روشهای دیگر پیشگیر انه خوردگی ، بخصوص باز دارنده ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد . برای مطالعه رفتار خوردگی یکنواخت آلیاژ های بکار رفته در لوله های کندانسور یکبار گذر روشهای مختلفی وجود دارد ولی این روشها بایست بگونه ای باشد که قابلیت بررسی پارامتر های موثر بر خوردگی اعم از درجه حرارت، سرعت آب، ترکیب آب و … را داشته باشند . بمنظور مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ های بکار رفته در لوله های
کندانسور عمدتاً دو روش مورد استفاده قرار می گیرد . روش اندازه نمونه آزمایش کوچک بوده و حجم کمتری ار محلول مورد بحث مورد استفاده قرار می گیرد . نمونه آزمایش آماده سازی شده و به عنوان الکترود کاری در سیستم الکترو شیمیایی موردمطالع قرار می گیرد . [۴]
روش دوم، قرار دادن نمونه های خوردگی در دستگاه تست لوپ می باشد که با قراردادن کوپن های خوردگی از جنس آلیاژ بکار رفته و لوله های کندانسور در محیطی که مشا به با محیط سیستم خنک کن نیروگاه ولی در ابعاد کوچکتر می باشد صورت می گیرد . . [۵,۶] در این مقاله تاثر دما و سرعت آب بر روی رفتار خوردگی برنج آ لومینیوم دار ( آلیاژ بکار رفته در لوله کندانسور نیروگاه بخاری ) در آب دریای خزر با استفاده از دو روش مذکور مورد مطالع ه قرار گرفته است و نتایج با هم مقایسه شده است .