سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی طاهری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدحسین شاه حسینی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیامک اخلاقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فولادهای ساده کربنی بااستحکام وچقرمگی مناسبی که پس ازنورد واهنگری بدست میاورند میتواننددرساخت محورها قفل و بست ها پیچ و مهره ها ودیگرقطعات بااستحکام متوسط مورداستفاده قرارگیرند حصول خواص مکانیکی مطلوب دراین دسته ها ازفولادها پس ازاعمال کارگرم بطور مستقیم به ریزساختار آنها بستگی داشته و این نیز به نوبه خود متاثر ازچگونگی انتخاب پارامترهای مهم کارگرم ازجمله دما و مقدارکرنش اعمال شده می باشد درپژوهش حاضر باتوجه به اهمیت فولادی AISI1035 درصنایع ریلی و خودروسازی تاثیر دما و مقدارکرنش درحین آهنگری برروی ریزساختارنهایی این دسته ازفولادها تحت مطالعه قرارگرفته است درانجام این بررسی ها ازازمایشهای پرچ کاری گرم برروی نمونه های استوانه ای و گوه ای استفاده شده وتغییرات ساختاری حاصل موردتجزیه و تحلیل واقع شده است