سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محسن ارجمندی – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ناحیه تماس، ناحیه مرزی بین سنگدانه و خمیر سیمان است که نقش مهمی در نفوذپذیزی، دوام و مقاومت بتن دارد.ناحیه تماس دارای میکرو ساختاری متفاوت با خمیر سیمان بوده و دارای تخلخل و ریز ترکهای بیشتری است. ضخامت ناحیه تماس، تابع نوع الیاف، نوع سیمان، نوع پوزولان مصرفی، نسبت آب به سیمان و سن بتن می باشد. نظر برخی از محققین در این مورد متفاوت می باشد. بطوریکه بعضی معتقدند دوده سیلیسی ناحیه تماس را تقویت میکند. اما به نظر میرسد دوده سیلیسی با اثر فیلری، پوزولانی و خاصیت کریستالی شدن موجب بهبود خواص ناحیه تماس الیاف و ماتریس میگردد.در این مقاله به منظور بررسی اثر دوده سیلیسی بر تقویت ناحیه تماس علاوه بر مقایسه نتایج آزمایش های مقاومت خمشی و۰ درصد) و بتن الیافی حاوی دوده سیلیسی ( ۱۰ درصد وزنی سیمان)، از / طاقت خمشی در مخلوط های بتن الیافی ( ۵ عکسهای ناحیه تماس الیاف و شبکه بتن هر دو نوع نمونه الیافی نیز استفاده شده است که نتایج بیانگر اثر مثبت دوده سیلیسی بر بهبود خواص ناحیه تماس الیاف و شبکه بتن می باشد