سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره معینی – مربی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
محمد حقیقت کیش – استاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

چکیده:

الیاف پلی پروپیلن اغلب در کارهای صنعتی و آزمایشگاهی تحت تاثیر حلال های مختلف قرار گرفته است. تاثیر حلال ها بر روی الیاف پلی پروپیلن بستگی به خصوصیات حلال مانند: پرامتر حلالیت و ساختمان الیاف نظیر کریستالینیتی، آرایش یافتگی و غیره دارد. هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر حلال بر روی فیلامنت پلی پروپیلن به دو شکل نیمه آرایش یافته و کشیده شده می باشد. ابتدا نخ ها را با متانل جهت برطرف نمودن مواد تکمیلی آن، شستشو داده، سپس با حلال دکالین در دماهای مختلف اتاق (oC28)، oC55، oC 75 و oC 95 عمل شدند. ملاحظه گردید که دکالین در دمای oC 95 پلی پروپیلن را کاملا در خود حل می نماید. با کاهش دمای محلول، پل یپروپیلن مجددا متبلور شده که می توان با صاف کردن محلول، درصد پلی مر حل شده در دمای اتاق را محاسبه نمود. خواص مکانیکی نخ ها اندازه گیری شد و ملاحظه گردید با وجود خروج بیش از ۶% مواد، تغییرات چندانی در استحکام و ازدیاد طول نخهای مذکور بوجود نیامد. با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی پویشی از تغییرات چندانی در استحکام و ازدیاد طول نخ های مذکور بوجود نیامد. با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی پویشی از سطوح نمونه ها عکس برداری شد که تغییرات چندانی را نشان نداد. نمونه ای از نخ های مذکور با استفاده از دستگاه گرماسنجی پویشی تفاضلی مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین ضریب شکست مضاعف نمونه توسط میکروسکوپ نور پلاریزه اندازه گیری شد. تغییرات قابل ملاحظه ای در طیف حرارتی و ضریب شکست مضاعف نمونه های نیمه آرایش یافته عمل شده با حلال ایجاد گردید. این تغییرات در اثر تغییر ساختار داخلی الیاف فوق می باشد.