سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مرتضی زاهدی دیزجی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا
علی اصغر صدقی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا

چکیده:

در این مقاله اثر دی الکتریک زمینه بر روی ساختار نواری بلور فتونی دی الکتریک- فاز دو بعدی که در آن میله های فلزی در یک مینه دی الکتریک با تقارن شبکه مثلثی قرار گرفته اند، بطور نظری با استفاده از روش بسط موج تخت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که با افزایش ثابت دی الکتریک زمینه، ساختار نواری به طرف فرکانس های پایین جابجا شده و مسطح می شوند. علاوه براین نوارهای ممنوعه فرکانسی جدیدی بوجود می آیند و پهنای نسبی نوار ممنوعه، Δω/ωg نیز افزایش می یابد.