سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته سورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد – سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار در رشته مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی نعمتی – دانشیار در رشته مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق دمای پرس گرم (Hotpress ) ، اندازه دانه های زمینه ، توزیع ذرات SiC مورد مطالعه قرا رگرفته تا تاثیرات افزودن SiC بر Al2O3 مشخص گردد کامپوزیت Al2O3-SiC بوسیله پرس گرم (Hotpress ) ساخته شد. ذرات نانوسایز SiC در میان ذرات Al2O3 به طور یکنواخت توزیع می شوند بعد از فرایند پرس گرم بیشتر از ذرات SiC بصورت رندوم در بین دانه های آلومینا جای می گیرند بالا رفتن مقدار SiC باعث بالا رفتن دمای (Hotpress) ، کاهش اندازه دانه ها ، و ممانعت از رشد غیرطبیعی دانه های آلومینا خواهد شد. شکست درون دانه ای برای آلومینا تبدیل به شکست درون دانه ای با افزودن SiC خواهد شد. تمام تغییرات در ریزساختار باعث افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت پایه آلومینا تا ۴۰% خواهد شد.