سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
مهدی عسکری –
امید مهاجر –
مهدی فیضمندیان –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کششی الاستیک بر روی ریز ساختار حاصل از آنیل فولادهای کم کربن، یک نمونه ورق فولادی کم کربن پس از ۷۰% نورد سرد و تبدیل به نمونه هایی با ابعاد مناسب، مورد عملیات حرارتی آنیل در دو حالت بدوو بار گذاری و با بارگذاری قرار گرفت. تحقیق حاضر در زمان بار ثابت (در حالت بارگذاری شده) در سه جهت در راستای نورد، عمود بر راستای نورد و با زاویه ۴۵ نسبت به راستای نورد انجام گرفت و در پایان نمونه ها مورد بررسی ریز ساختاری و سختی سنجی قرار گرفتند.
با مشاهده نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با یکدیگر مشخص گردید که نمونه های بارگذاری شده نسبت به نمونه های بدون بارگذاری در شرایط یکسان عملیات حرارتی در دمای پایین تر از ساختار ریز دانه تری برخوردارند. به ویژه در زاویه بار گذاری ۴۵ درجه نتایج قابل ملاحظه ای به دست آمد که به عنوان مثال می توان تشکیل دانه های ریز هم محور در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد اشاره کرد.