سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیف اله شفاعت دوست – فوق لیسانس مهندسی معدن – شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

در طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت جهت تامین سنگ آهک مطلوب ومورد نظر،ذخیره اسماعیل آباد در منطقه سراب مورد اکتشاف قرار گرفته است. یکی از ترکیبات فرعی ذخایر آهک یعنی Sio2 در فرایند تکنولوژی اثر مضر دارد و لازم است در مرحله اکتشاف درصد یا عیار این ترکیب بدقت معلوم گردد. ولی بعلت راندمان کم حفاری در مورد نتایج آزمایش شیمیایی نمونه مغزه ها شک و تردید وجود دارد. چون ممکنست کاهش راندمان بعلت شسته شدن قسمتهای سست و رسی باشد که حاوی درصد بیشتری از SiO2 هستند.
جهت روشن شدن این مساله و نحوه تاثیر راندمان در انالیز شیمیایی نمونه ها، ابتدامساله با روش های اماری بررسی و تجزیه و تحلیل شد که نتایج معنی داری حاصل نگردید. لذا این مشکل بصورت کلی و نظری (تئوریک) و بر اساس اصول منطقی تجزیه و تحلیل گردید.نتیجه این بررسی بدست آوردن یک رابطه کمی (ریاضی) بین عوامل مختلف یعنی مقدار اختلاف عیار واقعی لایه ها وعیار حاصل از آزمایش نمونه های اخذ شدهاز انها با طول نمونه، طول مغزه ها و راندمانهای حفاری قسمت های مورد نمونه گیری گردید.
به این ترتیب یک رابطه عمومی در این زمینه بدست آمد که می تواند درمباحث بعدی بعنوان مبنای منطقی جهت گسترش و تعمیق تحقیقات درزمینه حفاریهای مغزه گیری اکتشافی مورد استفاده قرار گیرد. تجزیه و تحلیل این رابطه نشان میدهد که برای از بین بردن این اختلاف (اختلاف عیار واقعی و عیار حاصل از آزمایش)و یا کاهش آن چه شرایطی باید وجود داشته باشد و عوامل کنترل کننده چه هستند و درچه مرحله ای باید بکار گرفته شوند. یعنی برای کاهش این اختلاف اولا لاید در مرحله اجرای حفاریهای راندمان مغزه گیری را افزایش داد. ثانیا در مرحله نمونه گیری فواصل نمونه گیری را طوری انتخاب نمود که مغزه ها یکنواخت بوده و تغییرات در طول مغزه ها حداقل باشد بعبارت دیگر با توجه به لیتولوژی مغزه ها فواصل نمونه گیری را انتخاب کرد.