سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ابراهیم ضرغامی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران
بهمن غفاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم از دانشگاه زاهدان
سهیلا نوری – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم از دانشگاه زاهدان

چکیده:
اصولاً بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه برای دستیابی به هدف هایی همچون توسعه اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از مزیت های نسبی منطقه ای، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه و غیره اقدام به تاسیس مناطق آزاد نموده اند که این امر تاثیر مستقیم و بسزایی بر دفاع غیر عامل در این مناطق دارد. راه اندازی و تاسیس سازمان منطقه ای آزاد جاسک می تواند در کنار توسعه منطقه ای جنوب شرق هرمزگان، زمینه ساز تحقق عملیاتی شاخص های پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری ها و تهدید ها گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تاثیرات راه اندازی منطقه آزاد جاسک بر پدافند غیر عامل در این منطقه می باشد، به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که آیا ایجاد منطقه آزاد جاسک بر توسعه پدافند غیر عامل این منطقه تاثیر مثبت دارد یا اینکه نتیجه عکس در پی خواهد داشت؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که عمده روش گردآوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه زیرساختار های ارتباطی و حمل نقل، افزایش سکونتگاه ها ، ایجاد اماکن و امکانات خدماتی از قبیل مراکز پزشکی، فرهنگی و تفریحی، سرمایه گذاری خارجی، تقویت استحامات و غیره که از کارکردهای منطقه آزاد می باشد، نقش موثر و مثبت در دفاع غیر عامل از منطقه جنوب شرق هرمزگان شهرستان جاسک خواهد داشت.