سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فتح اله کریم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد
محمود مرآتیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد
مهدی صالحی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر رشد Epitaxy بر ساختار منطقه جوش آلیاژ Ti6Al4V در فرایند جوشکاری میکروپلاسمایی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه هایی از ورق نازک این آلیاژبه ضخامتmm0/8 تهیه شد . سپس با استفاده از فیکسچر مناسب و دمش گاز خنثی پیرامون حوضچه مذاب (FZ) و منطقه متأثر از حرارت (HAZ) ، شرایط لازم برای اعمال فرایند جوشکاری به روش روباز مهیا گردید . این فرایند در شرایط مختلف شدت جریان، سرعت جوشکاری، دبی های گاز خنثی و محافظ انجامگرفت . مشخصه یابی منطقه جوش با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام گرفت .
نتایج ارزیابی های ساختاری منطقه جوش نشان داد که به دلیل رشد Epitaxy دانه ها در منطقه جوش، دانه های ستونیβاولیه درشت دانه در منطقه FZوجود دارد و مرز مشخصی بین مناطقFZ و HAZوجود ندارد . همچنین بررسی اندازه دانه های مناطق HAZ و FZ مشخص کرد در صورتیکه حرارت ورودی به منطقه جوش از یک حد آستانه کمتر باشد، میزان رشد دانه های β در منطقه HAZ کم شده که به تبع آن به دلیل رشد Epitaxy دانه های β در منطقه FZ ، دانه های حاصله در این ناحیه نیز با ساختاری ریزدانه تر تشکیل می گردد .