سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
مهیار فرنیا – کارشناس ارشد خاک و پی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

استفاده از الیاف طبیعی و مصنوعیروش مناسبی جهت تسلیح توده‌ای و همگن خاک می‌باشد که به شرط اختلاط بهینه و رطوبت مناسب می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پروژه از الیاف پلی‌پروپیلن (مصنوعی) و کنف (طبیعی) جهت مسلح نمودن کائولینیت استفاده شده و مطالعه تاثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی و شکل‌پذیری مخلوط خاک – الیاف, اساس تحقیقات آزمایشگاهی این پروژه را تشکیل داده‌اند. نتایج حاصل بیانگر این است که کاربرد الیاف طبیعی و مصنوعی به طور محسوس مقاومت برشی و شکل‌پذیری نمونه‌های مسلح شده کائولینیت را افزایش می‌دهند. همچنین برای نمونه‌ها, با افزایش درصد رطوبت, مقاومت برشی کمتر و کرنش گسیختگی بیشتری را شاهد هستیم, که این تاثیر در تنش‌های نرمال بالاتر, مشهودتر می‌باشد.