سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر طاهری مازندران – مرکز تحق یقات کشاورزی استان مرکزی
علی اکبر قنبری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
حمیدرضا دری – مرکز تحقیقات کشاورزی استن مرکزی
محمدکاظم رمضانی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

اثرات رقابت علف های هرز و آرایش کاشت بر روی عملکرد و اجزا آن در لوبیا سفیدwa-4502-1 در آزمایشی به مدت دو سال زراعی ۷۸-۷۷ مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در ایستگاه ملیت حقیقات لوبیای خمین در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و سه تکرار اجرا گردید.