سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر طاهری مازندران – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
علی اکبر قنبری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
حمیدرضا دری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
محمدکاظم رمضانی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

اثرات رقابت علف های هرز و آرایشک اشت بر روی عملکرد و اجزا آن در لوبیا سفید WA4502-1 در آزمایشی به مدت دو سال زراعی مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در ایستگاه ملیت حقیقات لوبیای خمین در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصفادی و سه تکرار اجرا گردید.