سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد قادری حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با الیاژسازی مکانیکی پودر الیاژ سنگین تنگستن نهایتا ریزساختاری شامل نانوکریستالهای تنگستن که در زمینه ای امورف توزیع شده اند به دست می اید این ساختار نسبت به پودر اولیه انرژی بالاتری دارد و توزیع عناصر فلزی در ان یکنواخت است فاز مذاب در حین زینتر پودرهای الیاژسازی مکانیکی شده در دماهای کمتری ظاهر می شود و لذا امکان زینتر در دماهای کمتر فراهم می شود دراین تحقیق مخلوط پودر الیاژ سنگین تنگستن با ترکیب ۹۳W-4/9Ni-2/1Fe دردو اسیاب گلوله ای افقی و ماهواره ای بصورت مجزا تحت الیاژسازی مکانیکی واقع شده است و سپس تغییرات ساختاری و مورفولوژی پودرهای تولید شده مورد بررسی قرارگرفته است.