سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مردعلی یوسف پور – گروه مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

ایجاد ساختار متخلخل روی سطح تیتانیم موجب تسریع سرعت رشد و تشکیل لایه آپاتیت میگردد.در این پژوهش فرایند آماده سازی سطح در شرایط قلیایی و اسیدی وSBF محیط پولیش مکانیکی که منجر به ایجاد ساختار متخلخل میشود بررسی شده است.برای این منظور سطح نمونه های تیتانیومی به ترتیب در محلول سود مخلوط اسید کلریدریک فلوئدریک فسفریک و مخلوط اسید فلوئدریک – نیتریک پولیش شیمیایی شدند.همچنین تعدادی از نمونه ها توسط پولیش مکانیکی بوسیله کاغذ سمباده آماده سازی گردیدند نمونه به مدت ۵ روز غوطه ور شدند.SBF های آماده شده با شرایطذکر شده در داخل محیط در نتیجه با گذشت زمان فوق لایه آپاتیت تشکیل شد.پس از در آوردن نمونه ها از برای بدست آوردن مقدار نسبت EDAXارزیابی نسبت کلسیم به فسفر توسط آنالیز نیمه کمی SBFداخل محلول آوردن مقدار نسبت فوق صورت گرفت نتایج بدست آمده مشخص کرد که نسبت کلسیم به فسفر مربوط به آپاتیت تشکیل شده برروی سطح آماده شده در محلول مخلوط اسید کلریدریک-فلوئدریک-فسفریک برابر ۵۵/۱ بوده که نزدیک به مقدار استوکیومتریک میباشد.