سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرنگ بهداد روندی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
قدرت الله فتحی – مجتمع عالی آموزشی و پژ<هشی کشاورزی رامین
سید عطا الله سیادت – مجتمع عالی آموزش و پژوهشی کشاورزی رامین دانشگاه شهید چمران اهواز
عادت مدحج – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اثرات مضری که علف های هرز بر ملکرد گیاهان زراعی از جمله کزا دارند تعیین بهترین شیوه کنترل جهت رسیدن به عملرکد بالا با رعایت مسائل زیست محیطی و کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش تولید ضروری به نظر می رسد . استفاده از رو ش های شیمیایی و غیرشیمیایی روش های معمول برای کنترل علف های هرز کلزا می باشند.