سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محمودیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسن مختاپور – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
مسعود کاظمی – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف مصرف عناصر ریز مغذی بر شاخص های رشد اجزا عملکرد و خواص کمی و کیفی ذرت (هیبرید سینگل کراس ۷۰۴) آزمایشی با شش تیمار کودی شامل T1: شاهد (بدون مصرف کودهای ریز مغذی)، T2: مصرفخ اکی عناصر ریز مغذی (سولفات روی، مس، منگنز، آهن و اسید بوریک به ترتیب به میزان ۴۵، ۲۰، ۳۵، ۳۰ و ۲۰ کیلوگریم دره کتار قبل از کاشت ، T3: محلول پاشی با کود مرکب میکرو با غلظت ۶ در هزار و T4: مصرف توام خاکی و محلول پاشی (تیمارهای T3+T2) ، T5: آغشه سازی بذر (با محلول ۲۵ درصد شامل سولفات منگنز روی مس، آهن، اسید بوریک به نسبت های ۶، ۷ و ۳/۵ و ۶ و ۳ درصد) T6: مصرف توام آغشته سازی و محلول پاشی در قالبط رح بلوک های امل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات شاورزی عراقی محله مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در تابستان ۷۸ به اجرا درآمد.