سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عباسی قراچه – کارشناسی
عباس زارعی هنزکی – استادیار
امید گل محله – کارشناسی ارشد
سید شهاب الدین حسن زاده – کارشناسی

چکیده:

هزینه بالای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد به روشهای استاندارد معمول در صنایع حساس و برای مواد گرانقیمت نظیر مواد مورد استفاده در صنایع هسته ای هوافضا و پزشکی سبب توسعه و طراحی روشهای آزمایش با نمونه کوچک small specimen testing methods شده است از میان آزمایش های پیشنهاد شده روش پانچ برشی بهترین تطابق عملی را با آزمایش کشش تک محوری نشان داده است عدم وجود استاندارد مناسب برای آزمایش پانچ برشی و عدم شناخت کافی از عوامل موثر برنتایج آن سبب انجام بررسی ها و مطالعات وسیعی برروی متغیرهای این روش گشته است داده های بدست آمده از این آزمایش توسط ضریبی به داده های آزمایش کشش تک محوری قابل تبدیل است پژوهشحاضر با هدف بررسی اثر ریزساختارهای مختلف یک فولاد کربن متوسط برروی این ضریب تبدیل طراحی و انجام شد نتایج حاصله نشان دادند که ضریب تبدیل درنقطه تسلیم تابع ریزساختار نمیباشد و دربار حداکثر کلیه ریزساختارهای بجز ریزساختار مارتنزیتی از یک ضریب تبعیت می کنند.