سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانی – عضو هیات دانشکده علوم دامی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی رقیمی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

اخیرا مطالعات محدودی در ارتباط با مکمل کردن جیره های غذایی گاوهای خشک با سدیم سدیم سیلیکات آلومینیوم (زئولیت A) در پیشگیری از تب شیر و هیپو کلسمای بالینی به دلیل ظرفیت باند شدن زئولیت با کلسیم سرم خون انجام شده است . مکمل زئولیت به طور معنی داری سطح کلسیم پلاسما را در زمان زایمان افزایش داده (۰٫۰۰۰۱ > P) ، درحالیکه باعث کاهش در سطح منیزیم و فسفات غیر آلی پلاسما شده است . همچنین افزودن زئولیت به جیره گاوهای شیری جرسی اواخر آبستنی میتواند از فلجی زایمان به خوبی هیپو کلسمیای تحت بالینی جلوگیری کند . (۵۶۰ گرم در هر روز ) به طور معنی داری کلسیم سرم خون را در زمان زایمان ثابت نگه داشته اما غلظت های منیزیم و فسفر خون را کاهش میدهد . این تاثیرات در طول یک هفته پس از زایمان از بین میرود . به نظر میرسد که مقدار مصرف روزانه ۵۰۰ گرم زئولیت دو هفته قبل از زایمان در کاهش وقوع تب شیر موثر میباشد.