سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم وصف پور – کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه تبریز
سعید بهجت – کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف این تحقیق ، بررسی اثر زاویه برون گذاشت بر آهنگ خوردگی فولاد نرم است.نمونه های آزمایشگاهی با انحرافات ۰، ۳۰، ۴۵ و ۹۰ درجه سانتیگراد، در اتمسفر دریایی قرار گرفتند. برای یافتن اثراتآلاینده ها بر خواص حفاظتی زنگها، علاوه بر منحنی های پلاریزاسیون نمونه های هوازده، مقادیر Cl و So2 در اتمسفر، بررسی شدند. نتایج نشان دادند که زاویه برون گذاشت بر آهنگ خوردگی و مورفولوژی زنگ اثر می گذارد، ولی بر ترکیب زنگ بی اثر است.