سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،بخش مهندسی مواد،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیر
محمد محسن مشکار – استاد

چکیده:

فرایند اسیاب کاری مکانیکی پودر الومینیوم تجاری و تغییرات ریزساختاری پودرها بررسی به منظور برقراری تعادل بین جوش سرد و شکسته شدن پودرها از کربن بعنوان عامل کننده در حین اسیاب کاری استفاده شد نتایج ازمایش الک و اندازه گیری الک و اندازه گیری ذرات پودر نشان داد که در حالت پایدار توزیع اندازه ذرات پودر ثابت بوده و پودرها عموما بصورت هم محور می شوند نتیجه ریز سختی در حالت پایدار حد اشباع سختی ذرات پودر را نشان داد چگونگی مورفولوژی دانه های پودر، بوسیله میکروسکوپ الکترونی با گذشت زمان اسیاب کاری بررسی گردید.