سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله لعل پور – دانشجوی کارشناسی
سروش شهابی – دانشجوی کارشناسی
علی اشرفی – دانشجوی دکترا
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پلی کریستال زیرکونیای پایدار شده با یوتریا دارای ساختار تتراگونال است این فاز تا دمای محیط پایدار می ماند با تامین نیروی محرکه گرمایی یا تنشی این فاز قادر به استحاله دادن استو به فاز مونوکلینیک تبدیل می شود کوینچ نمونه می تواند باعث استحاله مارتنزیتی شود درتحقیق حاضر اثر زمان آنیل را بر نمونه های تحت عملیات حرارتی قرارگرفته در ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمان های مختلف بررسی شده است همچنین اثر اتمسفر خنثی کوره برانجام استحاله تحلیل شده است نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تاثیر زمان برمیزان استحاله فازی است با افزایش زمان آنیل فاز مونوکلینیک بیشتری تشکیل می شود که در نتیجه با درشت تر شدن فاز استحاله یافته سختی کاهش می یابد.