سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید صمدی –
علی حبیب اله زاده –

چکیده:

اثر زمان بوردهی بر ساختار، میکروسختی و خواص سایشی لایه بوراید تشکیل شده بر فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربم (AISI 316L) مورد مطالعه قرار گرفته است. عملیات بوردهی به روش سمانتاسیون جامد در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و در سه زمان ۴، ۶ و ۸ ساعت انجام شد. مشاهدات متالوگرافی مبین نحوه تغییرات ریزساختار و ضخامت لایه بوراید در طی عملیات می باشد. برای بررسی رفتار تریبولوژیکی نمونه ها آزمایش سایش پین روی دیسک در دو نیروی ۷۵ و ۱۱۵ نیوتن انجام شد.
بررسی نتایج به دست آمده یک رابطه غیر خطی را بین ضخامت لایه و زمان پروسه بوردهی نشان می دهد. حضور فازهای CrB ,Fe2B ,FeB و Ni3B شکل گرفته روش سطح فولاد توسط پراش سنج X-ray تایید شد. تغییرات سختی نسبت به زمان بوردهی نیز با دستگاه میکروسختی سنج ویکرز بررسی شد که مبین رسیدن به سختی تا ۱۷۰۰ ویکرز در سطح این لایه بورایدی می باشد. همچنین مشخص شد که با افزایش زمان پوشش دهی مقاومت سایشی نمونه ها افزایش می یابد.