سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود مصباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تکنیک رسوب گذاری التروفروتیک دارای یک محدوده وسیعی از از کاربردهای جدید در ایجاد پوشش سرامیکی می باشد..در این روش پوشش همزمانo Al و Zro (با نسبت ۷۵/۲۵ ،۵۰/۵۰، ۲۵/۷۵) در محلول ایزوپروپانول حاوی مونو کلرواستیک اسید (MCAA) بدون PVB تحت یک ولتاژ ثابت بر روی فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر میزان زمان رسوب گذاری، درصد MCAA و دمای زینترینگ بر روی ضخامت و کیفیت رسوب مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین ولتاژ ثابت و جریان ثابت بر روی وزن رسوب ایجاد شده بررسی شده است. زینتر در ۱۵۰۰ ºC انجام شده و بررسی نهایی پوشش توسط SEM صورت گرفته و نتایج نشان می دهد ضخامت و کیفیت پوشش در اثر افزایش زمان رسوب گذاری، افزایش دمای زینتر و کاهش درصد MCAA موجود در محلول افزایش می یابد. همچنین در رسوب گذاری تحت شرایط جریان ثابت در یک زمان یکسان، وزن پوشش ایجاد شده بیش از حالت ولتاژ ثابت است. مطالعات انجام گرفته توسط XRD نشان دهنده وجود فاز های,Zro o ,AlAlZr وNio Feo Cro در پوشش می باشد.