سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حدادبدر – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر زمان عملیات پیرسختی بررفتار سوپرالاستیک آلیاژ NiTi باترکیب Ni51at% مورد مطالعه قرارگرفته است پس از عملیات آنیل محلولی در ۸۵۰درجه به مدت ۳۰ دقیقه و کوئنچ در آب عملیات پیرسختی برروی نمونه ها در دمای ۴۰۰درجه به مدت زمانیها ۱۰و۲۰و۳۰و۶۰ و ۱۲۰ دقیقه انجام شد آزمایشات کالریمتری DSC به منظور تعیین دماهای تغییر حالتهای مارتنزیتی و آزمایشات کشش برای مشخص کردن رفتار سوپرالاستیک نمونه ها انجام گردید. جهت شناسایی مارتنزیتی و آزمایشات کشش برای مشخص کردن رفتار سوپرالاستیک نمونه ها انجام گردید جهت شناسایی فازها از تفرق اشعه ایکس XRD استفاده شدها ست نتایج DSC نشان میدهد که با افزایش زمان پیرسختی دماهای استحاله های فازی افزایش می یابند همچنین پس از انجام عملیات پیرسختی استحاله های مارتنزیتی با گذر از فاز میانی R در دو مرحله رخ میدهند نتایج آزمایشات کشش نشان میدهد که هم تنش Plateau بالایی و هم تنش Plateau پایینی به آرامیبا افزایش زمان پیرسختی کاهش می یابند و دردمای پیرسختی ۴۰۰ درجه بهینه ترین زمان پیرسختی جهت به حداقل رساندن کرنش باقیمانده پس از حذف تنش ۳۰ دقیقه بدست آمد.