سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حداد بدر – دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی سهند
جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآور

چکیده:

در این تحقیق تاثیر زمان عملیات پیرسختی بر رفتار سوپر الاستیک آلیاژ NiTi با ترکیب۵۱at.% Ni، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از عملیات آنیل محلولی در ۸۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه و کوئنچ در آب، عملیات پیرسختی بر روی نمونه ها در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه انجام شد. آزمایشات کالریمتری DSC به منظور تعیین دماهای تغییر حالت های مارتنزیتی و آزمایشات کشش برای مشخص کردن رفتار سوپر الاستیک نمونه ها انجام گردید. جهت شناسایی فازها از تفرق اشعه ایکس XRD استفاده شده است. نتایج DSC نشان می دد که با افزایش زمان پیرسختی دماهای استحاله های فازی، افزایش می یابند. همچنین پس از انجام عملیات پیرسختی استحاله های مارتنزیتی با گذر از فاز میانی R در دو مرحله رخ می دهند. نتایج آزمایشات کشش نشان می دهد که هم تنش Plateau بالایی و هم تنش Plateau پایینی، به آرامی با افزایش زمان پیرسختی، کاهش می یابند و در دمای پیرسختی ۴۰۰ درجه سانتیگراد بهینه ترین زمان پیرسختی جهت به حداقل رساندن کرنش باقیمانده پس از حذف تنش ۳۰ دقیقه به دست آمد.