سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عادل واحدی – عضو هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

عملکرد دانه در حبوبات از چهارجزء تشکیل می یابد، تعداد گیاه در واحد سطح، تعداد غلاف در هر گیاه یا در هر متر مربع، تعداد بذر در غلاف، وزن بذر یا وزن هزار دانه، تلقیح بذر سویا با باکتری Bhizdyrhizobium japonicum بر روی گره بندی و تثبیت ازت و افزایش عملکرد موثر است. در این آزمایش تلقیح پوشش بذر با باکتری در خاک انجام شد. اضافه کردن تلقیح پوششی در هنگام کاشت عملکرد دانه را ۵۰ گرم در متر مربع افزایش داد. همچنین تلقیح بذر با باکتری، تثبیت ازت و تجمع آن را در گیاه افزایش داد. هدف از اجرای ا ین تحقیق تعیین بهترین زمان مصرف کود و اثر تلقیح بذر با باکتری بر روی عملکرد سویا است.