سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی جزایری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید مصطفی میرسلیم –
شهاب رئیس زاده –

چکیده:

فراوانی منابع گاز طبیعی در ایران و قیمت پایین سوخت گازی نسبت به بنزین و گازوئیل، اهمیت استفاده از موتورهای دوگانه سوز (دیزل گاز) را در کشور ما آشکار می سازد.
در این پژوهش با استفاده از مدل ترمودینامیکی شبه دو ناحیه ای، احتراق در موتورهای دوگانه سوز، با درنظر گرفتن ۱۴ گونه شیمیایی به صورت سینیتیکی، شبیه سازی شده است. همچنین تاثیر زمان پاشش سوخت آتش زنه در CO و HC تولیدی از موتور دوگانه سوز (Ricardo E6)، آورده شده است.