سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

الماس و شبه الماس از جمله پوششهای سرامیکی جدید برای فلزات، آلیاژها و حتی در مواردی غیر فلزات است. در این مقاله تاثیر جنس زیر لایه و همچنین شرایط آماده سازی سطح بر کیفیت پوششهای الماسی و شبه الماسی مورد تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور از زیرلایه هایی از جنس مولیبدن خالص و فولادهای ضدزنگ آستنیتی و فریتی استفاده گردید. در مرحله آماده سازی سطح، اثر تکنیکهای مختلفی نظیر پولیش یک جهته، پولیش متقاطع، اچ کردن و همچنین اثر یک لایه نازک گرافیتی (کربن خالص) مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان تکنیکهای مختلف موجود برای تهیه پوششهای الماسی، در این تحقیق از تکنیک مشعل (احتراق مخلوط گازهای اکسیژن و استیلن) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که جنس زیرلایه نقش بسیار مهمی را در زمینه امکان و سرعت تشکیل پوشش بازی می کند. همچنین نشان داده شد که شرایط آماده سازی سطح، سادگی تشکیل و کیفیت پوشش الماسی را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد. سرعت تشکیل پوشش الماسی به کمک سرعت جوانه زنی (تعداد جوانه در واحد سطح در زمان مشخص) و سرعت یا افزایش ضخامت پوشش (بر حسب میکرومتر در ساعت) اندازه گیری شد. کیفیت پوشش الماسی توسط تکنیک های مختلف نظیر میکروسکوپهای نوری، الکترونی روبشی، الگوهای پراش پرتو ایکس و اسپکتروسکوپی رامان مورد ارزیابی قرار گرفت.