سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا اعتمادی – کارشناس ارشد مواد
غلامرضا ترابی – کارشناس ارشد مواد

چکیده:

در این تحقیق تاثیر زمان زینترینگ و اعمال سیکل عملیات حرارتی آستنیته، کوئنچ بر خواص مکانیکی و ریز ساختار قطعات متالورژنی پودر تهیه شده از پودر فولاد نیمه پیشآلیاژی نفوذ با ترکیب شیمیایی Mo%0/5 , Cu%1/5, Ni%4, Fe ساخت شرکت سوئدی هوگاناس (مخلوط شدن با ۰/۵% کربن بصورت ذرات ریز گرافیت و %۰/۸ استئارت روی بعنوان روانساز ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این مطلب است که افزایش زما زینترینگ اولیه، باعث اصلاح مورفولوژی حفرات موجود رد قطعات متالورژنی پودر شده (تمایل به گرد شدن حفرات و کاهش فاصله متوسط آنها) و در نتیجه باعث بهبود خواص مکانیکی می گردد. از طرفی طی انجام فرایند علمیات حرارتی، با افزایش دمای آستنیته، بعلت انحلالکاربیدهای موجود در ساختار، امکان رشد دانه های آستنیت فراهم گردیده و خواص مکانیکی قطعات کاهش می یابد. همچنین مشاهده ریز ساختار نمونه ها با میکروسکپ نوری حاکی از آن است که افزایش زمان زینترینگ اولیه در نمونه های عملیات حرارتی شده باعث افزایش مقدار مارتنزیت در ساختار گردیده و لذا در تصاویر SEM مربوط به سطح مقطع شکست نمونه ها درصد شکست تردرخ برگی غالب می باشد.