سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی فتحی واوسری – سازمان صنایع هوافضا ، مهندس شیمی
رضا غیائی – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

انتخاب زوج سوخت و اکسید کننده سازگار، کارا و پایدار برای هر موتور موشک سوخت مایع از اصول ابتدایی در امر طراحی یا توسعه این متورها است. در سالهای اخیر تحقیقات بنیادی فراوانی بر روی سوختهای هیدروکربنی با پایه نفتی و عملکرد احتراقی آنها در واکنش با اسید نیتریک قرمز دود کننده توسط نویسندگان و همکاران صورت گرفته است که در این نوشتار یک بخش از آن مورد معرفی قرار گرفته است. اساس این تحقیق بر تعیین نرخ آزادسازی گرما در طی اندرکنش اجزاء پیشران (سوخت و اکسید کننده) در فاز مایع استوار است. دستیابی به یک طبقه‌بندی بر مبنای گروه‌های شیمیائی جهت کسب دانش فنی بهینه‌سازی سوختهای هیدروکربنی از دستاوردهای این طرح تحقیقاتی می‌باشد.