سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رود کارون به عنوان یکی ازمهمترین رودخانه های ایران تاثیر بسیار زیادی بر روی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی جامعه مجاورخود دار. بنابراین بررسی کیفی آن بخاطر تاثیر بسیار زیاد آن بر محیط اطراف یکی از اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این تحقیق داده های ماهانه، فصلی و سالانه سالهای ۱۳۸۳ – ۱۳۸۰ در ایستگاه های گتوند و شوشتر برای بررسی تاثیرگذار سازندهای زمینشناسی مجاور رود کارون بر روی کیفیت آب رودخانه مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از این داده ها و کدهای نرم افزاری Aquachem4, Aq.Qa و نرم افزار آماری SPSS محیط هیدروشیمیایی رود کارون شبیه سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده این است که میزان شوری و مواد محلول آب در حد فاصل گتوند تا ایستگاه شوشتر به میزان زیادی افزایش یافته است که بیشترین تاثیر را هوازدگی و انحلال سازندهی زمین شناسی به خصوص سازند گچساران و کانیهای ژیپس و هایت دارا می باشند.