سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان یارمحمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد فاریابی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت عقیلی در فاصله ۲۴ کیلومتری شمال شهرستان در استان خوزستان و در مجاورت رودخانه کارون قرار گرفته است. جهت بررسی کیفیت شیمیایی آب زیر زمینی از نتایج حاصل از آنالیز ۲۱ نمونه آب زیر زمینی استفاده شده است.با توجه به نتایج حاصل از مطالعات هیدروشیمیایی تیپ عمده آب زیر زمینی کلروره – سدیک تشخیص داده شد. مهمترین عامل موثر بر کیفیت آب زیر زمینی را می توان تقابل بین آب و سازندهای موجود در منطقه مورد مطالعه دانست همچنین نتایج حاصل از سری های مکانی نشان داد که مهمترین دلیل افزایش TDS در دشت عقیلی انحلال ژیپس است. نمایه اشباع کانی های کلسیت، دولمیت و ژیپس نشان دهنده رسوب کانی های کلسیت و ژیپس و انحلال کانی دولمیت است.