سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله بهرامی – کارشناس ارشد معدن عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه
سید محمد رئوف حسینی – کارشناس ارشد معدن دانشگاه شهید باهنر
نعمت منصوری – کارشناس ارشد معدن دانشگاه شهید باهنر
محمدمهدی بیات – کارشناس ارشد معدن دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی طراجی فرایند کانه آرایی دستیابی به بیشترین بازدهی با کمترین میزان هزینه می باشد. پارامترهای موثر در ایجاد هزینه، نظیر سایز خردایش، شدت میدان مغناطیسی و سرعت طبلک و نحوه ارتباط آنها با ابزیابی و عیار کنسانتره در این تحقیق برای فرآوری مغناطیسی سنگ آهن مرواریه زنجان مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش شدت میدان مغناطیسی مقدار عیار آهن در کنسانتره کاهش و مقدار فسفر افزایش سرعت طبلک باعث کاهش عیار آهن و افزایش میزان فسفر در کنسانتره شد. با کاهش اندازه ذرات درصد فسفر در کنسانتره به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.