سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجواد میرمحمد صادقی – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت
لاله سرخی – دستیار تحقیقاتی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده راه آهن دانشگاه علم و

چکیده:

سایش ریل، شایع ترین خرابی ریل در کلیه نقاط خطوط راه آهن محسوب می شود و وقوع بیش از حد مجاز آن در خطوط، نه تنها بر کیفیت حرکت وسیله نقلیه اثر می گذارد بلکه امنیت آن را نیر مختل ساخته و احتمال خروج از خط را افزایش می دهد. در این تحقیق وضعیت خطوط ریلی ایران به لجاظ مساله ریلی بررسی گردیده است و در ادامه مدل شاخته شده با ریل های سایش یافته مور آنالیز استاتیک و دینامیک قرار گرفته است تا تاثیر میزان سایش در کاهش خواص مکانیکی ( افزایش تنش و کرنش ها) در ریل بررسی گردد. بدین منظور برای برسی کاهش مقاومت و پایداری ؛ ریل ها توسط نرم افزار ANSYS به روش المان های محدود مدلسازی شده اندو با استفاده از این مدل تاثیرات حاصل از سایش بر روی ریل ها و تغییرات ایجاد شده در میزان مقاومت خمشی آنها قابل استنباط می باشد.