سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فرهادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی×
علی قنبری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران ( خوارزمی)
کوشیار پاس بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تربیت معلم تهران ( خوارزمی)

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازی عددی به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار PLAXIS به بررسی اثر سختی ژئوتکستایل و همچنین نوع خاک بر میزان تغییر مکان دیوارهای حایل مسلح شده با ژئوتکستایل و همچنین نوع خاک بر میزان تغییر مکان دیوارهای حایل مسلح شده با ژئوتکستایل ها تحت بارگذاری دینامیکی پرداخته شده است. نتیجه بدست آمده از این تحقیق می تواند در طراحی بهینه دیوارهای حایل مسلح شده، بسیار موثر باشد.