سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید سروقدمقدم – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی FSW روشی نسبتا جدید است که در ان برای ایجاد گرمای اصطکاکی و تغییر فرم پلاستیک در منطقه جوش از یک ابزار دورانی غیر مصرفی استفاده می شود و به این ترتیب در شرایطی که ماده د رحالت جامد است شکل گیری اتصال را تحت تاثیر قرار میدهد در پژوهش حاضر اثر سرعت دوران و سرعت پیشروی ابزار برریزساختار و سختی فلز در منطقه جوش در الیاژ Cu70%-Zn30% برنج ۳۰-۷۰ موردب ررسی قرارگرفته است سرعت دوران ابزار در محدوده ۹۵۰-۷۵۰rpm و سرعت پیشروی ابزار mm/min235-150 انتخاب گردید بررسی ریزساختار مناطق جوش داده شده دانه بندی بسیار ریز با مقادیری دانه های تغییر شکل یافته درمنطقه SZ و دانه هایی درشت تر درمنطقه TMAZ را نشان میدهد نتایج حاصله نشان میدهد که در تمام شرایط جوشکاری سختی درمنطقه SZ به مراتب بیشتر از سختی فلز پایه می باشد.